برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE)
 8 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش در علوم كشاورزي (JOURNAL OF RESEARCH IN AGRICULTURAL SCIENCE)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان اصفهان
مدیرمسئول:  ابراهيم بهداد
سردبیر:  پيام نجفي
رایانامه:  jras@khuisf.ac.ir
تلفن:  5354015, 5354038 (0311)
نمابر:  5354060 (0311)
صندوق پستی:  81595-158
نشانی:  اصفهان، خيابان جي شرقي، بلوار ارغوانيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، دانشكده كشاورزي، دبيرخانه مجله پژوهش در علوم كشاورزي
کد ISSN:  1735-8884
نوع نشریه:  فصلنامه