نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه ذهن
 41 دوره 
عنوان نشریه:  ذهن
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدیرمسئول:  حجت الاسلام والمسلمين علي اكبر رشاد
سردبیر:  حجت الاسلام والمسلمين عليرضا قائمي نيا
تلفن:  88501064 (021)
نمابر:  88735417 (021)
صندوق پستی:  15875-8784
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان شهيد احمد قصير (بخارست)، خيابان پژوهشگاه (دوم)، پلاك 2
نوع نشریه:  فصلنامه