مشخصات نشريه:  

فصلنامه ليزر در پزشكي
 16 دوره
عنوان نشريه:  ليزر در پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران
مديرمسئول:  دكتر حسين بختو
سردبير:  دكتر پروين منصوري
تارگاه:  www.icml.ir
رایانامه:  jmlc@jdcord.jd.ac.ir
تلفن:  66494649 (021)
نمابر:  66494649 (021)
صندوق پستي:  14155-6615
نشانی:  تهران، سيد خندان، ابتداي سهروردي شمالي، كوچه شهيد مهاجر، پلاك 13، طبقه 2
كد ISSN:  1735-3319
نوع نشريه:  فصلنامه