نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مهندسي متالورژي
 33 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي متالورژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مواد و متالوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي متالورژي و مواد ايران
مدیرمسئول:  دكتر پرويز دوامي
سردبیر:  دكتر محمود نيلي احمدآبادي
:تارگاه  http://www.metalleng.ir
تلفن:  88351950 - 021
نمابر:  88351979 - 021
صندوق پستی:  14455-539
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، بالاتر از بزرگراه جلال آل احمد، پرديس دانشكده هاي فني دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي متالورژي و مواد، طبقه همكف، انجمن مهندسن متالورژي ايران
کد ISSN:  1563-1745
نوع نشریه:  فصلنامه