مشخصات نشريه:  

فصلنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله
 13 دوره
عنوان نشريه:  زلزله شناسي و مهندسي زلزله
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی زلزله
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه بين المللي مهندسي زلزله
مديرمسئول:  عباس علي تسنيمي
سردبير:  عباس علي تسنيمي
تارگاه:  www.iiees.ac.ir
رایانامه:  JSEE@IIEES.AC.IR
تلفن:  22830830 (021)
نمابر:  22299479 (021)
صندوق پستي:  19395-3913
نشانی:  تهران، خيابان شهيد دكتر لواساني (فرمانيه)، ديباجي شمالي، خيابان ارغوان، پلاك 26
كد ISSN:  1735-1669
نوع نشريه:  فصلنامه