نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

ماهنامه بندر و دريا
 91 دوره 
عنوان نشریه:  بندر و دريا
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  سازمان بنادر و دريانوردي
مدیرمسئول:  دكتر هادي حق شناس
سردبیر:  يونس غربالي مقدم
تلفن:  88190630-2 (021)
نمابر:  88190639 (021)
صندوق پستی:  15875-3713
نشانی:  ايران، تهران، خيابان آفريقا، بعداز چهار راه جهان كودك، خيابان كيش، پلاك 40، طبقه اول شرقي، كدپستي: 14111-15188
کد ISSN:  1023-5957
نوع نشریه:  ماهنامه