مشخصات نشريه:  

فصلنامه روان شناسي تربيتي (روانشناسي و علوم تربيتي)
 15 دوره
عنوان نشريه:  روان شناسي تربيتي (روانشناسي و علوم تربيتي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روان شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر محمود گلزاري
سردبير:  دكتر علي دلاور
تارگاه:  jep.atu.ac.ir
رایانامه:  fpsychology@atu.ac.ir
نشانی:  تهران، بلوار دهكده المپيك، تقاطع بزرگراه همت، پرديس دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
كد ISSN:  1735-4617
نوع نشريه:  فصلنامه