برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

----------- مجله انجمن نفت ايران
 7 دوره 
عنوان نشریه:  مجله انجمن نفت ايران
زمینه تخصصی:  مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
نوع نشریه:  -----------