نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي
 66 دوره 
عنوان نشریه:  سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  سيد فضل الله موسوي
سردبیر:  دکتر عبدالرحمن عالم
:تارگاه  https://jpq.ut.ac.ir/
رایانامه:  politics@ut.ac.ir
تلفن:  66494990 (021)
نمابر:  66494990 (021)
صندوق پستی:  14155-6448
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي
کد ISSN:  1735-9678
نوع نشریه:  فصلنامه