برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران
 16 دوره
عنوان نشریه:  علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم ترویج
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علوم ترويج و آموزش کشاورزي ايران
مدیرمسئول:  دكتر علي اسدي
سردبیر:  دكتر داريوش حياتي
تارگاه:  home.shirazu.ac.ir/~iaeej
رایانامه:  iaeej@shirazu.ac.ir
تلفن:  36138499 (071)
نمابر:  2286072 (071)
نشانی:  شيراز، دانشگاه شيراز، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله، كدپستي: 7144165186
کد ISSN:  2008-1758
نوع نشریه:  دو فصلنامه