مشخصات نشريه:  

فصلنامه گلجام
 10 دوره
عنوان نشريه:  گلجام
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علمي فرش ايران
مديرمسئول:  دکتر محمد تقي آشوري
سردبير:  دکتر حبيب الله آيت اللهي
تارگاه:  www.goljaam.icsa.ir
تلفن:  81032229 (021)
نمابر:  81032229 (021)
صندوق پستي:  13145/1361
نشانی:  تهران، خيابان كريم خان، خيابان شهيد دكتر عضدي، ساختمان دانشگاه علامه طباطبايي، طبقه دوم، اتاق 218
كد ISSN:  2008-2738
نوع نشريه:  فصلنامه