نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران
 80 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات مرتع و بيابان ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور
مدیرمسئول:  دكتر عادل جليلي
سردبیر:  حسن روحي پور
:تارگاه  https://ijrdr.areeo.ac.ir/
رایانامه:  jrdr@rifr-ac.ir
تلفن:  44787282-5 (021)
نمابر:  44787216 (021)
صندوق پستی:  13185-116
نشانی:  تهران، کيلومتر 5 آزاد راه تهران- کرج، خروجي پيکان شهر، انتهاي 20متري دوم، بلوار موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، مجله پژوهشي تحقيقات مرتع و بيابان ايران
کد ISSN:  1735-0875
نوع نشریه:  فصلنامه