برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه بيمارستان
 40 دوره 
عنوان نشریه:  بيمارستان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي اداره امور بيمارستانها دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر محمد علي اخوان
سردبیر:  دكتر محمد عرب
:تارگاه  https://jhosp.tums.ac.ir/
رایانامه:  hospj@hbi.ir - jhosp@tums.ac.ir
تلفن:  88989129 (021)
نمابر:  88989129 (021)
صندوق پستی:  15875-6951
نشانی:  تهران، خيابان پور سينا، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه بهداشت، طبقه 4، گروه علوم و مديريت و اقتصاد بهداشت، كد پستي: 1417613151
کد ISSN:  2008-1928
نوع نشریه:  فصلنامه