برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تحقيقات علوم رفتاري
 40 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات علوم رفتاري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر عباس عطاري
سردبیر:  دكتر رضا باقريان سرارودي
:تارگاه  http://rbs.mui.ac.ir/
رایانامه:  JBS@BSRC.MUI.AC.IR
تلفن:  2222135 (0311)
نمابر:  2222135 (0311)
صندوق پستی:  81465-993
نشانی:  اصفهان، خيابان هشت بهشت، بيمارستان نور، مركز تحقيات و علوم رفتاري
کد ISSN:  1735-2029
نوع نشریه:  دو فصلنامه