برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تحقيقات پزشكي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس
مدیرمسئول:  دکتر عبدالرسول طالعي
سردبیر:  دکتر فرهاد هنجني
:تارگاه  http://jhr.ssu.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=38
رایانامه:  jmr@sums.ac.ir
تلفن:  2303715 (0711)
نمابر:  2303715 (0711)
صندوق پستی:  71345-1877
نشانی:  شيراز، خيابان زند، دانشکده پزشکي شيراز، کتابخانه شهيد دکتر گرکاني نژاد، طبقه چهارم
کد ISSN:  1728-1962
نوع نشریه:  فصلنامه