نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آب و فاضلاب
 118 دوره 
عنوان نشریه:  آب و فاضلاب
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مهندسی آب
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضلاب
مدیرمسئول:  عباس پيرآينده
سردبیر:  دكتر احمد ابريشم چي
:تارگاه  http://www.wwjournal.ir/
رایانامه:  journal@wwcerd.com
تلفن:  6643264 (0311)
نمابر:  2674470 (0311)
صندوق پستی:  1843
نشانی:  اصفهان، خيابان 22 بهمن، ضلع شمالي مجتمع اداري اميرکبير
کد ISSN:  1024-5936
نوع نشریه:  فصلنامه