برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه طلوع بهداشت
 62 دوره 
عنوان نشریه:  طلوع بهداشت
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم بهداشتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
مدیرمسئول:  دكتر سيد سعيد مظلومي محمود آباد
سردبیر:  دكتر سيد سعيد مظلومي محمود آباد
:تارگاه  http://tbj.ssu.ac.ir/
رایانامه:  tbj@ssu.ac.ir
تلفن:  38209137 (035)
نمابر:  38209119 (035)
صندوق پستی:  887-89165
نشانی:  ايران، يزد، ميدان عالم، بلوار شهداي گمنام پرديس، علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، دفتر مجله، كدپستي 8915173160
کد ISSN:  1728-5127
نوع نشریه:  دو ماهنامه