نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران (IRANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY)
 18 دوره 
عنوان نشریه:  علوم مغز و اعصاب ايران (IRANIAN JOURNAL OF NEUROLOGY)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مغز و اعصاب
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسين پاکدامن
سردبیر:  دکتر سعيد شاه بيگي
:تارگاه  http://ijnl.tums.ac.ir/index.php/ijnl
رایانامه:  Middle.east@dpi.net.ir
تلفن:  88720022 (021)
نمابر:  88721581 (021)
صندوق پستی:  14335-181
نشانی:  تهران،خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان ناهيد، شماره 125، طبقه سوم
کد ISSN:  2008-0058
نوع نشریه:  فصلنامه