نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)
 55 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه خوارزمي
مدیرمسئول:  دكتر زهرا حجازي زاده
سردبیر:  دكتر پرويز ضيائيان فيروزآبادي
:تارگاه  https://jgs.khu.ac.ir/
رایانامه:  journal.geography@yahoo.com
تلفن:  81582264 (021)
نمابر:  88829359 (021)
صندوق پستی:  15815/3578
نشانی:  ايران، تهران، خيابان شهيد مفتح، دانشگاه خوارزمي
کد ISSN:  2228-7736
نوع نشریه:  فصلنامه