نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مكانيك هوا فضا
 61 دوره 
عنوان نشریه:  مكانيك هوا فضا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه جامع امام حسين (ع)
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا حسني آهنگر
سردبیر:  دکتر ناصر سلطاني
:تارگاه  http://maj.ihu.ac.ir
رایانامه:  havafaza@ihu.ac.ir
تلفن:  74189196 (021)
نمابر:  74189195 (021)
صندوق پستی:  16585-194
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه امام حسين(ع)، دانشكده و پژوهشكده فني و مهندسي، ساختمان باقرالعلوم(ع)، معاونت پژوهشي، دفتر مجله
کد ISSN:  1609-5707
نوع نشریه:  فصلنامه