نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات برنامه درسي
 42 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات برنامه درسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مطالعات برنامه درسي ايران
مدیرمسئول:  دکتر عليرضا عصارم
سردبیر:  نعمت الله موسي پور
:تارگاه  http://www.jcsicsa.ir/
رایانامه:  info@icsa.org.ir
تلفن:  81032203 (021)
نمابر:  81032000 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كريم خان، نبش خيابان دكتر عضدي (آبان شمالي)، ساختمان دانشگاه علامه، طبقه دوم، اتاق 202
کد ISSN:  1735-4986
نوع نشریه:  فصلنامه