برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مجله مطالعات ايراني
 12 دوره
عنوان نشریه:  مجله مطالعات ايراني
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات فرهنگ و زبانهاي ايران
نوع نشریه:  دو فصلنامه