مشخصات نشريه:  

دو ماهنامه بررسي هاي بازرگاني
 12 دوره
عنوان نشريه:  بررسي هاي بازرگاني
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
مديرمسئول:  مهندس محمود دودانگه
سردبير:  دكتر محمد رضا رفعتي
تارگاه:  www.itsr.ir
رایانامه:  barresy.bazargani@gmail.com
تلفن:  66934645 (021)
نمابر:  66929634 (021)
صندوق پستي:  14185-671
نشانی:  تهران،خيابان كارگر شمالي، بالاتر از بلوار كشاورز، ساختمان شماره 240، كد پستي: 14178
كد ISSN:  1019-682x
نوع نشريه:  دو ماهنامه