مشخصات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات منابع آب ايران
 14 دوره
عنوان نشريه:  تحقيقات منابع آب ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن علوم و مهندسي منابع آب ايران
مديرمسئول:  دكتر رضا اردکانيان
سردبير:  دكتر رضا كراچيان
تارگاه:  www.iwrr.ir
رایانامه:  info@iwrr.ir
تلفن:  88915686 (021)
نمابر:  88915686 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان فلسطين شمالي نرسيده به زرتشت، كوچه پرويز روشن، پلاك 28، طبقه 4، دفتر انجمن منابع آب
كد ISSN:  1735-2347
نوع نشريه:  فصلنامه