مشخصات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد اسلامي
 17 دوره
عنوان نشریه:  اقتصاد اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدیرمسئول:  علي اكبر رشاد
سردبیر:  عباس عرب مازار
تارگاه:  eghtesad.iict.ac.ir
رایانامه:  eghtesad@iict.ac.ir
تلفن:  88734863-4 (021)
نمابر:  88764792 (021)
صندوق پستی:  13145-444
نشانی:  تهران، خيابان شهيد بهشتي، خيابان احمد قصير (بخارست)، خيابان پژوهشگاه، پلاك 2
کد ISSN:  1735-3262
نوع نشریه:  فصلنامه