برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حكومت اسلامي
 74 دوره 
عنوان نشریه:  حكومت اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دبيرخانه مجلس خبرگان
مدیرمسئول:  حضرت آيت الله محمد يزدي
سردبیر:  حضرت آيت الله سيدهاشم حسيني بوشهري
:تارگاه  http://mag.rcipt.ir/
رایانامه:  hokoomateslami@majleskhobregan.com
تلفن:  37741325 (025)
نمابر:  37741325 (025)
صندوق پستی:  3317
نشانی:  ايران، قم، خيابان صفائيه، كوچه 22 (آمار)، تقاطع اول، ساختمان دبيرخانه مجلس خبرگان
نوع نشریه:  فصلنامه