برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌
 11 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه مطالعات بين المللي انرژي
مدیرمسئول:  دكتر علي اصغر زارعي
سردبیر:  دكتر حميد ابريشمي
:تارگاه  http://iiesj.ir/
رایانامه:  iiesj@iies.ac.ir
تلفن:  22029351-60 (021)
نمابر:  22049627 (021)
صندوق پستی:  19395-4757
نشانی:  تهران، خيابان وليعصر، خيابان سايه، شماره 65
کد ISSN:  1735-1626
نوع نشریه:  فصلنامه