برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

ماهنامه كتاب ماه (علوم اجتماعي)
 14 دوره
عنوان نشریه:  كتاب ماه (علوم اجتماعي)
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
صاحب امتیاز:  خانه كتاب ايران
نوع نشریه:  ماهنامه