مشخصات نشريه:  

فصلنامه گنجينه اسناد
 16 دوره
عنوان نشريه:  گنجينه اسناد
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  كتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مديرمسئول:  غلامرضا عزيزي
سردبير:  دكتر سعيد رضائي شريف آبادي
تارگاه:  www.nlai.ir
رایانامه:  ganjineh@nlai.ir
تلفن:  26403098 (021)
نمابر:  26403098 (021)
صندوق پستي:  19935-655
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد حقاني، ابتداي خيابان كوشا، روبروي ورزشگاه شهيد كشوري، ساختمان گنجينه اسناد ملي ايران
كد ISSN:  1023-3652
نوع نشريه:  فصلنامه