برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
 62 دوره 
عنوان نشریه:  علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم پزشکی و سلامت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيد حسين يحيوي
سردبیر:  دكتر سيد حسين يحيوي
:تارگاه  http://tmuj.iautmu.ac.ir/
رایانامه:  info@iau-tmuj.ir
تلفن:  22618551 (021)
نمابر:  22008049 (021)
صندوق پستی:  19395-1495
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، خيابان شهيد خاقاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران، كدپستي: 19168
کد ISSN:  1023-5922
نوع نشریه:  فصلنامه