نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي فلسفي - كلامي
 57 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي فلسفي - كلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه قم
مدیرمسئول:  دكتر محمد ذبيحي
سردبیر:  دكتر زهرا خزاعي
:تارگاه  http://pfk.qom.ac.ir/
رایانامه:  pfk@qom.ac.ir
تلفن:  32103360, 32103361 (025)
نمابر:  2854120 (021)
صندوق پستی:  37185-4171
نشانی:  قم، بلوار الغدير، دانشگاه قم، كتابخانه مركزي، دفتر فصلنامه فلسفي و كلامي
کد ISSN:  1735-9791
نوع نشریه:  فصلنامه