برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون هسته اي
 18 دوره
عنوان نشریه:  مجله علوم و فنون هسته اي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فیزیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سازمان انرژي اتمي ايران
مدیرمسئول:  ميثم تراب مستعدي
سردبیر:  محمد قنادي مراغه
تارگاه:  http://jonsat.aeoi.org.ir
رایانامه:  JONSAT@aeoi.org.ir
تلفن:  82062317 (021)
نمابر:  82062317 (021)
صندوق پستی:  14395-836
نشانی:  تهران، انتهاي خيابان کارگر شمالي، دبيرخانه نشريه
کد ISSN:  1735-1871
نوع نشریه:  فصلنامه