برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله فيزيك پزشكي ايران
 25 دوره 
عنوان نشریه:  مجله فيزيك پزشكي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
نمایه بین المللی:  SCOPUS
صاحب امتیاز:  انجمن فيزيک پزشکي ايران
مدیرمسئول:  دکتر محمد علي عقابيان
سردبیر:  دکتر محمد تقي بحريني طوسي
:تارگاه  http://ijmp.mums.ac.ir/
رایانامه:  medical.physics.ir@gmail.com
تلفن:  8002319 (0511)
نمابر:  8002320 (0511)
نشانی:  مشهد، بلوار وكيل آباد، دانشكده پزشكي، گروه فيزيك پزشكي
کد ISSN:  2252-0309
نوع نشریه:  فصلنامه