نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه كودكان استثنايي (پژوهش در حيطه كودكان استثنايي)
 50 دوره 
عنوان نشریه:  كودكان استثنايي (پژوهش در حيطه كودكان استثنايي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده كودكان استثنايي
مدیرمسئول:  دکتر هاجر تحريري نيك صنعت
سردبیر:  دکتر داريوش فرهود
:تارگاه  http://joec.ir/
رایانامه:  journals@riec.ac.ir
تلفن:  66461768 (021)
نمابر:  66480514 (021)
صندوق پستی:  15716
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خ. شهيد برادران مظفر، ساختمان شماره 5 وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده کودکان استثنايي، کد پستي: 1416935671
کد ISSN:  1682-6612
نوع نشریه:  فصلنامه