نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات مديريت آموزشي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن
مدیرمسئول:  دكتر غلام حسين حيدري
سردبیر:  دكتر علي دلاور
:تارگاه  https://jearq.riau.ac.ir/
رایانامه:  dr.heydaritafreshi@yahoo.com
تلفن:  76500091 (021)
نمابر:  76500091 (021)
نشانی:  رودهن، دانشگاه آزاد، مجتمع دانشگاهي
کد ISSN:  2008-6458
نوع نشریه:  فصلنامه