برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آموزش مهندسي ايران
 12 دوره
عنوان نشریه:  آموزش مهندسي ايران
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران گروه علوم مهندسي
نوع نشریه:  فصلنامه