برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سالمند
 68 دوره 
عنوان نشریه:  سالمند
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پیراپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مدیرمسئول:  دكتر احمدعلي اكبري كامراني
سردبیر:  دكتر رباب صحاف
رایانامه:  ija@uswr.ac.ir
تلفن:  22180077 (021)
نشانی:  تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، كدپستي: 1985713834
کد ISSN:  1735-806X
نوع نشریه:  فصلنامه