مشخصات نشريه:  

فصلنامه سالمند
 15 دوره
عنوان نشريه:  سالمند
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مديرمسئول:  دكتر احمدعلي اكبري كامراني
سردبير:  دكتر رباب صحاف
رایانامه:  ija@uswr.ac.ir
تلفن:  22180077 (021)
نشانی:  تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، كدپستي: 1985713834
كد ISSN:  1735-806
نوع نشريه:  فصلنامه