نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روستا و توسعه
 85 دوره 
عنوان نشریه:  روستا و توسعه
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم ترویج
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي
مدیرمسئول:  دكتر علي كياني راد
سردبیر:  دكتر بهاءالدين نجفي
:تارگاه  http://rvt.agri-peri.ac.ir
رایانامه:  rvt@agri-peri.ac.ir
تلفن:  42916000 (021)
نمابر:  88896660 (021)
صندوق پستی:  15815-1515
نشانی:  تهران، خيابان كريم خان زند، انتهاي خيابان شهيد عضدي (آبان جنوبي)، خيابان رودسر، پلاك 5، طبقه 4، كدپستي: 1598637313
کد ISSN:  1563-3322
نوع نشریه:  فصلنامه