برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه استعدادهاي درخشان
 14 دوره
عنوان نشریه:  استعدادهاي درخشان
زمینه تخصصی:  روانشناسی
صاحب امتیاز:  سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
نوع نشریه:  فصلنامه