برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني)
 25 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر مرتضي شهبازي نيا
سردبیر:  دكتر محمد عيسائي تفرشي
:تارگاه  https://clr.modares.ac.ir/
رایانامه:  jclawresearch@modares.ac.ir
تلفن:  82883623 (021)
نمابر:  82883623 (021)
صندوق پستی:  14115-139
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم انساني، دفتر مجله مدرس علوم انساني- پژوهشهاي حقوق تطبيقي، كدپستي: 1411713116
کد ISSN:  2251-6751
نوع نشریه:  فصلنامه