مشخصات نشريه:  

فصلنامه برگ فرهنگ
 5 دوره
عنوان نشريه:  برگ فرهنگ
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دكتر سيدمجيد مطهري نژاد
سردبير:  دكتر جمال كامياب
رایانامه:  farhang@ut.ac.ir
تلفن:  66491625 (021)
نمابر:  66495343 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان 16 آذر، نبش ادوارد براون، ساختمان شماره 20، طبقه 4، اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي دانشگاه تهران
نوع نشريه:  فصلنامه