برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات فرهنگي
 10 دوره
عنوان نشریه:  تحقيقات فرهنگي
زمینه تخصصی:  علوم انسانی
صاحب امتیاز:  مرکز پژوهشهاي بنيادي وزارت ارشاد
نوع نشریه:  فصلنامه