نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)
 57 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
مدیرمسئول:  دكتر كبري خزعلي
سردبیر:  دكتر طوبي كرماني
:تارگاه  http://www.jwss.ir/
رایانامه:  ketabezanan@yahoo.com
تلفن:  88319891-4 (021)
نمابر:  88320108 (021)
صندوق پستی:  14185-618
نشانی:  تهران، خيابان شهيد دكتر مفتح، روبروي ورزشگاه شهيد شيرودي، خيابان اردلان، شماره 6، دبيرخانه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، كد پستي: 1583917654
کد ISSN:  2008-2827
نوع نشریه:  فصلنامه