مشخصات نشريه:  

فصلنامه تعاون و كشاورزي (تعاون)
 19 دوره
عنوان نشريه:  تعاون و كشاورزي (تعاون)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم ترویج
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
مديرمسئول:  دكتر علي ربيعي
سردبير:  دکتر محمد چيذري
تارگاه:  ajcoop.mcls.gov.ir
رایانامه:  NASHREYEH-TAAVON@ICM.IR
تلفن:  22562733 (021)
نمابر:  22589891 (021)
نشانی:  تهران، خيابان پاسداران، ابتداي اختياريه جنوبي، كوچه آزاده، پلاك 5
كد ISSN:  2008-5370
نوع نشريه:  فصلنامه