برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي (كتابداري)
 34 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي (كتابداري)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  كتابخانه مركزي مركز اسناد و تامين منابع دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  علي اصغر پورعزت
سردبیر:  فاطمه فهيم نيا
:تارگاه  https://jlib.ut.ac.ir/
رایانامه:  jlib@ut.ac.ir
تلفن:  61112930 (021)
نمابر:  66495388 (021)
صندوق پستی:  14155/6575
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، كتابخانه مركزي و مركز اسناد دفتر مجله تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي
کد ISSN:  1338-1026
نوع نشریه:  فصلنامه