نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فصلنامه علوم اجتماعي
 62 دوره 
عنوان نشریه:  فصلنامه علوم اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  دكتر محمد سعيد ذكايي
سردبیر:  دكتر مرتضي فرهادي
:تارگاه  http://qjss.atu.ac.ir/
رایانامه:  socjournal@atu.ac.ir
تلفن:  22223009 (021)
نمابر:  22227075 (021)
نشانی:  تهران، خيابان شريعتي، سه راه ضرابخانه، خيابان شهيد گل نبي
کد ISSN:  1735-1162
نوع نشریه:  فصلنامه