برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نشريه پژوهشي (دانشگاه امام صادق (ع))
 13 دوره
عنوان نشریه:  نشريه پژوهشي (دانشگاه امام صادق (ع))
زمینه تخصصی:  ---
صاحب امتیاز:  دانشگاه امام صادق (ع)
نوع نشریه:  فصلنامه