برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات راهبردي
 101 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات راهبردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده مطالعات راهبردي
مدیرمسئول:  محمود يزدان فام
سردبیر:  سيد جلال دهقاني فيروزآبادي
:تارگاه  http://quarterly.risstudies.org/
رایانامه:  quarterly@risstudies.org
تلفن:  88802477 (021)
نمابر:  88896561 (021)
صندوق پستی:  14155-5189
نشانی:  تهران، خيابان كريمخان، خيابان آبان جنوبي، خيابان رودسر، پلاك 7
کد ISSN:  1735-0727
نوع نشریه:  فصلنامه