برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانشنامه
 2 دوره
عنوان نشریه:  دانشنامه
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  فقه و حقوق
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دكتر همايون الهي
سردبیر:  دكتر سيدرحيم مشيري
:تارگاه  http://daneshnameh.srbiau.ac.ir/
تلفن:  44817170-4 (021)
نمابر:  77817175 (021)
صندوق پستی:  14515/775
نشانی:  تهران، پونك، حصارك، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي
کد ISSN:  2251-6913
نوع نشریه:  فصلنامه