مشخصات نشريه:  

فصلنامه متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي)
 12 دوره
عنوان نشريه:  متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مديرمسئول:  دكتر عباسعلي وفايي
سردبير:  دكتر عباسعلي وفايي
تارگاه:  ltr.atu.ac.ir
رایانامه:  zaban.adab@atu.ac.ir
تلفن:  88683705 (021), 88694660 (021)
نمابر:  88694661 (021)
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل مديريت، خيابان طباطبايي، دانشكده ادبيات فارسي، كد پستي: 1997967556
كد ISSN:  2251-7138
نوع نشريه:  فصلنامه